Burkar Otomotiv Kurumsal

Kurumsal

Burkar Otomotiv Hakkında

Burkar Endüstri Ürünleri Makina Otomotiv Sanayi Ltd. Şti otomotiv sektörü ve endüstriyel parçalara yönelik çok amaçlı hava taşıyıcı hortumlar, koruyucu amaçlı borular üretmektedir.
Üretimimizde cam elyaf (tekstil takviyeli), PET elyaf, aluminyum folyo, kraft kağıt, PVC folyo, bakır folyolar kullanılarak; ısı, aşınma ve darbelere karşı etkili protez borular üretilmektedir. Ayrıca firmamız bünyesinde kraft hortumlar ile birlikte kullanılan süngerli boruların imalatına da başlanmıştır.Bununla birlikte toz,ses ve titreşim önlemeye karşı kullanılmakta olan trim parçalar,
sünger conta ve keçelerin şekillendirilmesi, sünger malzemelerin yapışkanlı veya yapışkansız olarak istenen şekillerde kesilmesi, müşterilerimize özel dikim ve konfeksiyon yapmaktayız.

Misyonumuz
Etik ilkelerden asla ödün vermeden bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, kalite seviyesini
en üst seviyelere eriştirerek müşteri memnuniyetini sağlamak, uluslararası pazarda rekabet edebilir
konuma ulaşmayı ve çevremize verilebilecek olumsuz etkileri en aza indirmeyi benimsedik.

Vizyonumuz
Müşteri odaklılık ve zamanında sevkiyat
Sürekli gelişen en üst düzeyde kalite
İnsan sağlığı ve güvenliği
En ucuz fiyat
Güvenilirlik
Çevre duyarlılığı

Kurumsal Sorumluluk Politikası
* Çocuk İşçi Çalıştırılmasının Önlenmesi
Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaşın altında işçi çalıştırmamayı
* Zorla ve Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi
Sözleşme ile bağlanmış, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı
* İşçi sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması
Risk analizine dayalı önleyici bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemi benimsemeyi
* Ayrımcılığın Önlenmesi
Çalışanları ırk, renk, dil, etnik köken, siyasi görüş, medeni durum, yaş, hamilelik veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi; ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi
* Disiplin / Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi
Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz veya zorlamaya izin vermemeyi
* Çalışma Saatlerinin Belirlenmesi
Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere, fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı
* Ücret ve Ödemeler
Kanunlar ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı
* Çevre Kirlenmesinin Önlenmesi
Yürürlükteki çevre mevzuatına uymayı, çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı
* Gümrük Mevzuatına Uygunluk
Gümrük ile ilgili yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara uymayı, bu mevzuatlarla bağdaşan ve ürettiği ürünlerin yasadışı sevkiyatını önleyecek önlemler almayı
* Tedarikçilerle İlişkiler
Çalıştığı tedarikçi firmaların sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planlarıyla izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi
* Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısında olmayı, amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesinin önüne geçilmesini kanun, yönetmelik ve müşteri gereklerine uygun bir şekilde Yönetim Sistemi çatısı altında yürütmeyi devamlılığını sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

 

 • Tasarım
  %
 • Uygulama
  %
 • Kalite
  %
 • Müşteri Memnuniyeti
  %
 • Zamanında Teslimat
  %